Hotel Radnice

22.04.2012 21:48

Dnes přidán do hronovských hospod a hotelů Hotel Radnice. Porovnejte jeho původní vzhled s dnešním.