Zbečník

Založení obce je zajisté spjato se založením tvrze na vrchu Kvikově nad údolím Zbečnického potoka ve 14.-15. století. Tvrz, jejímž pozůstatkem je tvrziště obehnané dnes již zaneseným i jinak porušeným příkopem a nasypaným valem. Tehdy Zbečník spolu s Machovem, Rokytníkem a Náchodskou Lhotou drželi příslušníci vedlejší větve rodu erbu Šachovnice, kteří se psali z Adršpachu (nebo také Ebersbachu). V letech 1354-1364 je připomínán Hanuš z Adršpachu, jemuž patřila také Čermná (Czermna). V letech 1369-1410 držel Machovský statek Záviše z Adršpachu, v roce 1414 je uváděn Hanuš, patrně syn předešlého, jenž použil přídomku „seděním ve Zbešince“, v roce 1422 (současně první písemná zmínka o Zbečníku), kdy byl jedním ze svědků při převodu platu ve vsi Rovni z Oneše z Vlčkova na Matěje z Vlčkova seděním na Hronově. Po jeho smrti si v roce 1465 vyžádal machovský statek jako odůmrť jeho příbuzný Bohuněk z Adršpachu, jenž zemřel ještě před rokem 1487. Statek zdědil jeho nejmenovaný nezletilý syn, s nímž jej nedílně spravoval jeho strýc Bohuněk z Adršpachu a Heřmanic. Během dalšího desetiletí bylo machovské zboží připojeno k náchodskému panství. Tvrz na Kvikově byla pravděpodobně tehdy již opuštěná.