Hasiči

Dne 16.května 1886 se konala valná hromada ustavujícího sboru, ve které byli do správní rady zvoleni:

předseda - J.Prouza, t.č.starosta obce
velitel - V.Prouza, mistr barvířský
náměstek velitele - J.Novotný, rolník
místopředseda - F.Vajsar, rolník
jednatel - J.Rais, správce školy
pokladník - F.Denygr, rolník
revizor účtů - J.Cejnar, obchodník

Utvořil se sbor čítající 35 členů činných a 26 přispívajících. Sbor pilně cvičil a ještě téhož roku se zúčastnil IV. župního sjezdu 5.valné hromady, která byla svolána na neděli dne 17.července 1886 hasičskou jednotou Metuj, okresu polického a náchodského,do Hronova. Při této příležitosti byl sbor začleněn do župy Metuj. Zároveň byly vypracovány stanovy sboru, které byly schváleny c.k.místodrželstvím-výnosem ze dne 18.července 1886. Zastupitelstvo obce zakoupilo pro sbor čtyřkolovou stříkačku se sacím strojem v ceně 920 zlotých. V historických záznamech se dovídáme, že sbor byl postupně vybaven dalším hasebním náčiním na dnešní dobu neobvyklým jako jsou například plácačky,džbery,háky,berlovky. Také funkce ve sboru jsou dnes již zapomenuty. Byli to stříkači, hudci, chranci, lezci a podobně. Sbor pořádal rovněž kulturní akce.V roce 1897 uspořádal ve Velkém Dřevíči župní sjezd, při kterém koncertovala hudba z Náchoda. V roce 1904 bylo oslavou vzpomenuto narození J.A.Komenského. Žel , nedochovalo se více písemných materiálů o činnosti sboru z dřívější doby. Po druhé světové válce spolek pokračuje v bohaté činnosti novou náplní práce. Význam spolku vzrostl především v preventivní činnosti, rozvíjí i činnost kulturní a společenskou. Zvlášť bohatá činnost byla v 60.letech , když hasiči uspořádali v několika letech velkodřevícké letní slavnosti, které byly přínosem nejen po stránce kulturní, ale i finanční. Důležitým mezníkem v činnosti byla stavba hasičské zbrojnice, která byla slavnostně otevřena v roce 1955.Stavba tehdy trvala pouhé dva roky a projevila se zde nezměrná iniciativa tehdejších členů.

zdroj textu: www.velkydrevic.cz

výřez pohlednice z roku 1910