Historické mapy

mapa z roku 1906 (zajímavostí je plánovaná železniční trať spojující Hronov s Červeným Kostelcem, vyznačena čárkovaně)

mapa z roku 1922