Vinné sklepy a destilace likérů Žid Oldřich.

22.5.1922 podal Oldřich Žid žádost o povolení ku zřízení provozovny ku výrobě lihovin destilací teplou cestou. Na základě této žádosti došlo k stavebním úpravám a nákupu vybavení tak, aby 31.1.1923 mohla proběhnout kolaudace objektu.

25.4.1923 bylo Okresní zprávou politickou v Náchodě vystaveno povolení k užívání provozovny. Na jehož základě mohla provozovna zahájit činnost.

Tím byl položen základ pozdějšímu vzniku vinařských závodů ve Zbečníku v č.p. 225. Výroba obnášela 2500 hl vína ročně. Podnik byl znárodněn 1.1.1948.

Objekt byl později využit jako sodovkárna Zbečník.

foto: Oldřich Žid nar. 2.2.1900

etiketa maltosového vína Malaga                etiketa maltosového vína Muškát

etiketa žaludečního likéru Fernet                 etiketa umělé Brandy