Draboňův hostinec č.p.53

Jako první majitel je uveden Adolf Středa v letech 1870 až 1875, kdy se hostinec jmenoval Na Špici.

Biograf zřídila v roce 1931 TJ Sokol. Umístěn byl v sále Draboňova hostince. První film byl promítán 4. října 1931. V roce 1940 bylo zařízení biografu odkoupeno majitelem hostince. 28. srpna 1945 byl biograf zestátněn.

pohlednice z roku 1938

  

fotografie sálu z let 1942 ÷ 1945

  

pozvánky do plesu u Draboňů z let 1930 a 1927