Hotel Radnice

Původní stará radnice byla zřízena malými úpravami z hospodářského stavení Filipa Prouzy, které v roce 1883 zakoupila hronovská obec a zřídila zde jednu obecní úřadovnu a zasedací síň.

 

Radnice na fotografii cca. roku 1880 (budova uprostřed)   reklama z roku 1911

V roce 1929 byla budova značným nákladem renovována a v přízemí zřízena restaurace. V ní se úřadovalo až do roku 1936, kdy byla zbořena. Nevyhovovala malým počtem místností a zasahovala do rozšiřující se hlavní silnice.

  

výřez z pohlednice poslané roku 1902 (budova vlevo)         reklama z roku 1926

Na jejím místě byla postavena v letech 1937-1938 radnice nová. Moderně řešenou budovu projektoval místní stavitel Josef Šustr a zednický mistr Břetislav Veselý. Vnitřní zařízení navrhl místní architekt Otakar Ticháček ml. První slavnostní schůze obecního zastupitelstva se v nové radnici konala 24. 5. 1939.

fotopohlednice z roku 1940

zdroj průvodního textu: www.mestohronov.cz

www.iradnice.cz