Hotel U mostu

Původně zde stával hostinec, v jehož prvním patře nechal koncem 19. stol. zbudovat majitel Adolf Středa velký secesní sál pro divadlo. Bohatou štukovou výzdobu sálu a stropu navrhl ak. sochař Stanislav Sucharda (1866 - 1916) z Prahy. Od r. 1899 zde měli scénu hronovští divadelní ochotníci, kteří tu v roce 1901 oslavili padesátiny Aloise Jiráska hrou Vojnarka za přítomnosti autora.

Hotel U Mostu vyhořel při taneční zábavě 22. 9. 1956. Za tři dny po požáru spadl překrásný štukový strop - hodnotné umělecké dílo. Budova byla požárem a následným zásahem hasičů naprosto zničena a odsouzena k demolici.

Zdroj textu: www.mestohronov.cz

pohlednice z roku 1914

pohlednice z roku 1915

reklama z roku 1926

pozvánka do plesu z roku 1928

reklama z roku 1937

záběr do sálu na fotopohlendici z roku 1934

reklama z roku 1934