Pohlednice a fotografie

pohled ze západu (rok 1901)

pohled z jihozápadu (rok 1901)

foto dřevěnné lávky u Térova statku č.p. 1 (zničen povodní v roce 1979)