Protidrahotní demonstrace v roce 1911

Nabízíme zde dva pohledy na tuto událost. První je z pamětní knihy obce Zbečník, umístěné ve státním okresním archivu v Náchodě a druhý pochází ze soukromé Klímovy kroniky. Tyto zápisy se v mnohém prolínají, ale najdete zde několik menších odlišností jejichž posouzení zůstane na každém z vás...

Zápis v pamětní knize obce Zbečník z let 1871-1873, 1924-1927.

Velké sucho, které panovalo po celé Evropě i v Americe, kde dosáhla teplota vzduchu až 50° Celsia, kde při takovém vedru zahynulo na tisíc lidí slunečním úpalem. Země byla vyprahlá, takže obilí na polích vyrostlo krátké ba žádné, tím nastala hned poplašná zpráva na burzách ať už odůvodněna či ne. Následkem toho sucha, které zastihlo ovšem v míře zmenšené i nás, začali stoupati jednotlivé produkty denní potřeby. Mouka stoupla ze 26 hal. na 34 hal. za kg., máslo z 1. 40 hal. Na 1. 80 hal. a mléko ze 16 hal. na 20 hal. za 1. litr. Maso však následkem velké nabídky dobytka kleslo v ceně ze 72 hal. na 56 hal.  za 1. kg.  Producent, ale tu sumu nedostal, poněvadž kupující byl si toho vědom, že neprodá-li dnes, že prodá zítra.

pohlednice z roku 1911

Z toho povstali velké dělnické nepokoje ve všech větších městech, pak i v Náchodě a v Hronově, a potom i v naší obci. Poněvadž, ale úřady přehlíželi tyto výtržnosti, vyvrcholili tyto zvláště u nás v pravou demolici příbytků a majetků ba i lidské životy byli ohroženy. Výsledek toho nepředloženého jednání se ihned dostavil, byla narychlo zavolána jedna setnina vojska z Josefova č. pluku 98 a na 80 četníků, nastal stav obležení a hromadné zatýkání demonstrantů i nevinných, kteří z pouhé zvědavosti se šli podívat a nevěděli ani co se děje.

Dne 25 září 1911 o posvícení v pondělí v 7 hodin večer, byla obec naše svědkem hrubých a násilných výjevů, jakých to se může stát jen od lidu poštvaného a krajně zaujatého, což mělo také své následky. Od nějakého času vedli jisté politické strany agitací a štvaní proti lidu zemědělskému, a za přemrštěné požadavky výrobků zemědělských. Výsledek agitace byl vyvrcholen zmíněného dne, kdy srazilo se dělnictvo továren Hronovských a vůkolních, a za zpěvu písní dělnických i revolučních táhli v Hronově přes náměstí, okolo papírnického mlýna po Padolí do Zbečníka. Nejprve zahnul se celý průvod k usedlosti p. Ad. Draboně č.p. 44, kde za provolávání hanby počali házeti kamením do oken a dveří, chtíce tyto vyraziti, poté na povel „dost“, odtáhli demonstrující k usedlosti p. Josefa Kubíka č. p. 87, kde rovněž provoláním hanby počato a házením kamení a bombardováním celého stavení dřívím a koly z poražených plotů. Všechna okna vytlučena, rámy vytrhány, nábytek potlučen koly s plotu i hořící lampa stržena atd. Po tom ještě zašli jichž počet se odhadoval asi 1000 lidí k Terezii Jinertové č. p. 36 do Pustin k usedlosti Františka Víta č. p. 58 potom k usedlosti Františka Denygra č. p. 47, a posléze k usedlosti Čeňka Denygra č. p. 1. Demonstrující počínali si čím dál tím hůře nešetříce ani mladých ovocných stromů, hospodářského nářadí, obilí k setí právě připraveného, domácího zařízení, nábytku, knihoven, kamen, prádla apod. Tato zkázonosná práce trvala přes dvě hodiny od 7 hod. – do 9 hod večer a byla přerušena zvoláním „četníci jdou“! Pohled na zpustošené usedlosti byl hrozný. A na takový ojedinělý případ v okolí, přišlo sem diváků z blízka i zdáli na několik tisíc.

Nastalo zatýkání, mnoho lidí bylo ve vyšetřovací vazbě nevinně, kteří ničeho se nedopustili jen z pouhé zvědavosti, která se jim špatně vyplatila. Dalším soudním vyšetřováním odsouzeno bylo krajským soudem v Hradci Králové dvanáct účastníků k trestům od 6 -14 měsíců žaláře.

zdroj: SOKA Náchod - Pamětní kniha z let 1871-1873, 1924-1927

 

Zápis ze soukromé Klímovy kroniky.

V pondělí o posvícení 25. září 1911 byla ve Zbečníku provedena tzv. mléčná demonstrace.

1 litr mléka byl totiž zdražen o 2 haléře, ze 16 h na 18 h. K nepoznání v obličeji začerněný velký dav neznámých lidí vrhl se divě na usedlosti rolníků : Adolfa Draboně č.p. 44, Josefa Kubíka č.p. 87, Františka Havlíka č.p. 9, Josefa Hanuše č.p. 63, Terezie Inrtové  č.p. 36, Františka Víta č.p. 58, Františka Denygra č.p.47 a Čeňka Denygra č.p. 1.

Usedlosti byli poškozeny, okna vytrhána, zničeny peřiny, nábytek roztlučen, obilí do louže hozeno a jiné škody nadělány. Bylo zjištěno 39. účastníků této demonstrace a ti pak byli potrestáni vězením v trvání 12 až 18 měsíců.

pohlednice z roku 1911

Dne 26. září 1911 se dostavila do Zbečníka soudní komise ( v čele s dr. Panznerem ), aby zjistila rozsah škod. Odhad škody činil: 387.94 K u Č. Denygra, 301.80 K u Fr. Denygra, 341.50  K u Fr. Havlíka, 51 K u A. Draboňě, 134.10 K u Jos. Kubíka, 95 K u T. Inrtové, 116.20 K u Fr. Víta, 111.10 K u Jos. Hanuše, kromě toho 60 K u Em. Vlčka a 24 K u Jos. Matějky jimž výtržníci povalili a zpřeráželi plot.

Ihned po demonstraci bylo zahájeno zatýkání  a vyšetřování domnělých pachatelů. Dne 27. září byli zatčeni J. Senior, F. Špaček, E. Ptáček, E. Šťastný, J. Genert, A. Kymr, A. Souček.

V dalších dnech pak R. Šedek, Pašťalka, Habr, A. Kučera, Šimek, Zachar, Švarc, K. Rojšl , J. Vencl, J. Linhart a řada dalších. Mezi zatčenými byli ze Zbečníka : R. Šedek * 1893, A. Kučera * 1894, K. Rojšl * 1874, J. Vencl * 1869, A. Kaválek * 1894, J. Mach * 1884, J. Linhart * 1896, J. Míla * 1894.

Celkem bylo zatčeno 39 dělníků převážně z Hronova, Zbečníka, Vel. Dřevíče, Zlička, Žďárek  a Horní Radechové. Většina z nich však byla pro nedostatek důkazů propuštěna. S jedenácti bylo v prosinci 1911 zahájeno v Hradci Králové trestní řízení pro zločin veřejného násilí. Při procesu bylo vyslechnuto na 60 svědků ( všech 8 poškozených rolníků  ) a dále ze Zbečníka  Josef Soumar pasák u J. Víta a R. Tyfa č.p. 13.

 

Rozsudkem ze dne 19 . prosince 1911 byli odsouzeni :

K těžkému žaláři v trvání jednoho roku čtvrtletním postem zostřeného: J. Linhart, S. Vais, J. Mach, F. Hubka,  J. Bartoš, A. Beichert, J. Milo, J. Hůlek.

K těžkému žaláři na dobu 13 měsíců : J. Trojna.

K těžkému žaláři v trvání 18 měsíců J. Horák.

zdroj textu: Klímova kronika

dobový text na pohlednici zaslané 18.10.1911

 

Zde ještě článek o tom, co této demonstraci ve Zbečníku předcházelo.

10. a 11. září 1911: Demonstrace proti drahotě v Praze

Několik tisíc demonstrantů se v neděli 10. září 1911 sešlo v centru Prahy na táboru lidu proti drahotě, který zorganizovali sociální demokraté. "Nálada byla na táboru velice bouřlivá," popisoval demonstraci o den později populární pražský deník Národní politika.

Hlavní projev k manifestantům pronesl poslanec sociální demokracie v říšské radě František Modráček (1871-1960). Modráček označil drahotu v krámech za důsledek lichvy, kterou se "páše zločin na veškerém obyvatelstvu". Spočítal, že potraviny od roku 1910 zdražily o neuvěřitelných 35 procent.Velkou část svého projevu věnoval poslanec říšské rady Modráček dlouhému výčtu cen (přepočet na dnešní ceny necháváme na čtenáři). "Cukr, který stál 72 h., platí se za 94 h.; mouka zdražena vůbec; hrách stál 36 h., nyní 56 h.; brambory 8 h., nyní 14 h.; máslo stálo kilo 2.88 K, nyní 3.92 K; povidla 56 h., nyní 96 h.; kopa vajec (60 kusů) 3.30 K, nyní 4.80 K...," počítal Modráček."Zdražila se i káva, zdraží se i pivo. Uzenářské výrobky nejsou pomalu již viděti ani drobnohledem a požívání uzenic stává se dnes luxusem, který si dělník nemůže dopřáti. Činže stouply až o 20 procent a dělný lid je z Prahy vyháněn na periferii," hřímal Modráček a obvinil vládu, že za drahotou stojí špatná obchodní politika, vysoká dovozová cla a příliš velké výdaje na zbrojení, především na stavbu válečných křižníků.

Na demonstraci si vzal slovo i šéfredaktor sociálnědemokratického deníku Právo lidu Josef Stivín, který poukázal na všeobecnou lichvu s byty, kterou podporuje pražská radnice."Dnešní tábor je výstražným znamením, které má upozorniti povolané činitele na náladu, jaká mezi lidem panuje. Ale tábor tento není posledním a není pochyby, že se schyluje k velkým demonstracím, které povede lid i bez svých vůdců, poněvadž už je doháněn k zoufalství," řekla ve svém projevu socialistická aktivistka Steinerová. A vývoj dalších událostí jí dal za pravdu. Následující neděli se rozhořely obrovské demonstrace proti drahotě v Praze i Vídni, které rozháněla policie.