Tkalcovna Kraus Arnold

Arnold Kraus *1873, syn náchodského obchodníka Josefa Krause. Založit v roce 1895 mechanickou tkalcovnu ve Velkém Poříčí. Za okupace byl zbaven svého majetku a byl nucen vystěhovat se i ze své vily (dnešní mateřská školka). Po té bydlel i s manželkou v Náchodě, odkud byl ve špatném zdravotním stavu deportován do terezínského ghetta. Již po měsíci zde v lednu 1943 zahynul. Jeho manželka Bianka, rozená Schulzová z Úpice se narodila v roce 1883 a byla z ghetta v září 1943 poslána do Osvětimi, kde v březnu 1944 zahynula v plynové komoře. Jejich děti Alice Stránská *1905 s rodinou a František *1911 se zachránili emigrací do USA.

záběr na továrnu (kolem roku 1900)

pohlednice (rok 1925)

Krausova vila na pohlednici (kolem roku 1925)