Školství

Roku 1791 vystavěla vrchnost Náchodská ve Velkém Poříčí dřevěnou školu  pro mládež obcí Velkého i Malého Poříče a Pavlišova. Občané jen potřebnými dovozy a nádenickou prací přispívali. Ve škole té byly dvě světnice a dvě malé komory, po čase byl přistavěn chlév a kůlna na dříví.

Hned na začátku bylo 120 školních dítek, roku 1808 již 196, a roku 1831 přiškolena ještě Malá Čermná. Proto také roku 1832 přidán učiteli podučitel, jehož povinností také bylo zimního času třikrát týdně na Pavlišov choditi a tam učiti, začež od té obce 10 zlatých dostával.

Škola byla několikráte značně opravována, roku 1854 uvnitř, roku 1863 střecha. Roku 1859 byl udělán plot kolem školní zahrady, který stál 82 zl. 66 kr. r. č.

O prázdninách roku 1872 opravována škola naposled, neboť dávno nevyhovovala účelu svému. Jednalo se již o stavbě nové školy. Roku 15. května 1877 počali bourati starou, a 18, 19. a 29. dne měsíce května položen základní kámen k nové škole. Nákladem 11.746 zl. 83.5 kr. byla vystavěna pěkná jednopatrová budova se 3. učebnami a byty pro všechny učitele i světnicí pro obecní kancelář, vzadu pak kůlnu pro topivo a jinou pro hasičské náčiní a stříkačky. Dne 27. června 1878 byla nová škola c. k. komisí prohlédnuta a přijata. Ale již 14. srpna 1884 rozšířena o IV. třídu, která z předsíně a pokoje pro druhého učitele zřízena byla.

Mládež zdejší vychovávali učitelé: Josef Bureš rodilý z Vysoké Srbské do roku 1837, Josef Šulc ze Svinišťan do roku 1853, František Prokop ze Lhoty po Hořičkami do roku 1862, Václav Brejtr z Velkých Svatoňovic, první řídící učitel, do roku 1882, Karel Skach z Prahy do roku 1878 prozatimní a od roku 1882 skutečný řídící učitel až doposud (1889).

pohlednice vydaná v roce 1910

V následujících letech musely být tři třídy i v soukromých domech, z důvodu nedostatku místa. Proto bylo v roce 1910 rozhodnuto na obecním úřadě o stavbě nové školní budovy. Z tzv. offertního řízení byl vybrán návrh architekta Richarda Klenky z Vlastimilu, profesora Umělecko průmyslové školy v Praze. Stavba byla zadána staviteli Jindřichu Laboutkovi z Hradce Králové. V květnu 1912 se začalo stavět a nová škola byla slavnostně otevřena 28. září 1913 a úředně zkolaudována 9.10.1913. Celkový náklad stavby činil 201.137,40 K. Pro školní rok 1913 - 1914 bylo zapsáno 453 dětí do osmi tříd obecné a měšťanské školy.

pohlednice vydaná v roce 1922

žáci třetí třídy na fotografii z roku 1933

zdroj textu: Ratibor roč. VI. rok 1889, www.velkeporici.cz