Jednota Orel Velké Poříčí

Legitimace Orla Velké Poříčí z roku 1932
 
foto Orel Velké Poříčí, rok neznámý, vlevo dole p. Alt
 
foto Orel Velké Poříčí v roce 1929
 
dopisnice s razítkem
 

Statistika jednoty Orla Velké Poříčí v roce 1939

Župa Brynychova, okrsek Hraničářský III

Stav členstva: 87 osob celkem (31 žáků, 13 dorostenců, 24 dospělích cvičících a 19 dospělích necvičících)

Členové místní rady:

Starosta                              Karel Plšek                         úředník                  č.p.288

Náměstek starosty              Antonín Pavlík                    farář                      č.p.264

Jednatel                              Libuše Vítková                    tov. dělnice           č.p.269

Pokladník                           Bohuslav Lindr                    studující                č.p.90

Vzdělavatel                         Josef Pašťalka                    tov. dělník             č.p.50

Náčelník                             Miloslav Šolc                      zámečník               č.p.218

Náčelnice                            Růžena Sedláčková            úřednice                č.p.210

Vedoucí dorostu                 Karel Klemt                        kovář                     č.p.191

Vedoucí dorostenek            Božena Altová                    tov. dělnice           č.p.174

Vedoucí žáků                      Jaroslav Zima                     kreslič                   č.p.257

Vedoucí žaček                    Marie Lokvencová              švadlena                č.p.382