DTJ

Dělnická tělovýchovná jednota byla ustavena 1.srpna 1920. Sjednocením tělovýchovy v roce 1948 přebral veškeré cvičební nářadí z majetku DTJ Sokol. Tím došlo k zániku DTJ.

pozvánky do plesu z let1928 a 1929

žáci jednoty na pohlednici z roku 1928