Sokol

Jednota byla založena v roce 1909 jako odbor Sokola náchodského. Náchodská jednota také propůjčila do začátků hrazdu, bradla, můstek a šplhací tyč. Cvičit se začalo v říjnu 1909 v sále hostince Adolfa Draboně. V roce 1910 se konala první valná hromada. Zakládajícími členy byly učitel Josef Černý, Roman Klíma, Josef Rak, Jan Rak, Josef Špelda, Antonín Kult, Václav Bernard a Čeněk Beneš. Někteří členové již měli zkušenosti s navštěvováním hronovského Sokola, který již v tuto dobu působil (založen 1870). Rok 1925 byl ve znamení snahy o postavení vlastní sokolovny (Tyršova domu). Tato snaha nebyla podpořena okrskovým předsednictvím a tak jednota ze záměru ustoupila. Okrsková cvičení se ve Zbečníku konala v letech 1921, 1925 a 1933 a to pokaždé na zahradě p. Josefa Leleka č.p. 128. Sokolská jednota je činná do dnes.

foto z roku 1910

foto z roku 1921

foto žáci kolem roku 1932