Orel Zbečník

Přípravy k založení Jednoty v srpnu 1936.

Mluvilo se o nutnosti zákona o branné výchově a o orelských Jednotách v každé obci. To dodalo odvahy několika členům Jednoty čsl. Orla v Hronově bydlících ve Zbečníku, aby se pokusili založiti samostatnou Jednotu v této obci. Na den 13.srpna 1936 byla svolána schůze zbečnických členů. Konala se u Grimů za účasti 23 osob. Důležitost Jednoty vysvětlil p.Alois Zamazal kaplan z Hronova. Hned byl z přítomných ustanoven přípravný výbor.

Starosta: Vincenc Špelda, rolník, Zbečník čp. 31

Vzdělavatel: Alois Zamazal, kaplan, Hronov

Jednatel: Jan Maršík, učitel, Zbečník čp. 48

Pokladník: Josef Falta, dělník, Zbečník čp. 264

Náčelník: Josef Vlach, dělník, Zbečník čp. 22

Náčelní: Anna Balogová, v domácnosti.Zbečník

 

Valná hromada.

Ustavující valná hromada Jednoty čsl. Orla ve Zbečníku se konala 26. října1936 o osmé hodině večerní v místnosti  p. Františka Draboně hostinského ve Zbečníku. Valné hromady se zúčastnilo 75 členů + hostů. Mezi významné hosty patřily delegát župy br. Alta z Velkého Poříčí a  vdp. Josef Turek z Červeného Kostelce. Volba činovníků provedena aklamací a schválena navržená kandidátka.

Starosta: Vincenc Špelda

Místostarosta: Antonín Maršík

Vzdělavatel: dp. Alois Zamazal

Náčelník: Josef Vlach

Náčelní: Anna Maršíková

Jednatel: Jan Maršík

Pokladník: Josef Falta

Hospodář: Jaroslav Maršík

Členové rady: Františka Grimová, Josef Moravec,

                       Antonín Volhejn, Růžena Vacková

Revisoři účtů: Jindřich Ťok, Pavel Baloga

Kolportér: Josef Špelda

Hospodáři k ruce: František Vlach ml.

 

Kde se cvičilo.

U bratra Antonína Maršíka ve stodole nebo na půdě, za dobrého počasí cvičilo žatstvo na dvoře. Když  nastoupil do hostince na Veselce nájemce p. Slezák počalo se cvičiti tam. Ke stavbě vlastního cvičiště došlo později.

stavba orelského cvičiště (výřez pohlednice z roku 1937)

 

6.12.1936 se konal u Vítů první podnik,a to Mikulášská zábava.

7.2.1937 společně s lidovou stranou ples.

28.2.1937 první divadlo u Vítů „Honba za štěstím“

20.6.1937 se Jednota zúčastnila okresního cvičení ve Velkém Poříčí

Stav členstva k 31.12.1937 100 členů

24.července 1938 se konalo první veřejné vystoupení na novém cvičišti

 

Čerpáno z kroniky Orelské Jednoty Zbečník.