Orel Zbečník

Přípravy k založení Jednoty v srpnu 1936.

Mluvilo se o nutnosti zákona o branné výchově a o orelských Jednotách v každé obci. To dodalo odvahy několika členům Jednoty čsl. Orla v Hronově bydlících ve Zbečníku, aby se pokusili založiti samostatnou Jednotu v této obci. Na den 13.srpna 1936 byla svolána schůze zbečnických členů. Konala se u Grimů za účasti 23 osob. Důležitost Jednoty vysvětlil p.Alois Zamazal kaplan z Hronova. Hned byl z přítomných ustanoven přípravný výbor.

Starosta: Vincenc Špelda, rolník, Zbečník čp. 31

Vzdělavatel: Alois Zamazal, kaplan, Hronov

Jednatel: Jan Maršík, učitel, Zbečník čp. 48

Pokladník: Josef Falta, dělník, Zbečník čp. 264

Náčelník: Josef Vlach, dělník, Zbečník čp. 22

Náčelní: Anna Balogová, v domácnosti.Zbečník

 

Valná hromada.

Ustavující valná hromada Jednoty čsl. Orla ve Zbečníku se konala 26. října1936 o osmé hodině večerní v místnosti  p. Františka Draboně hostinského ve Zbečníku. Valné hromady se zúčastnilo 75 členů + hostů. Mezi významné hosty patřily delegát župy br. Alta z Velkého Poříčí a  vdp. Josef Turek z Červeného Kostelce. Volba činovníků provedena aklamací a schválena navržená kandidátka.

Starosta: Vincenc Špelda

Místostarosta: Antonín Maršík

Vzdělavatel: dp. Alois Zamazal

Náčelník: Josef Vlach

Náčelní: Anna Maršíková

Jednatel: Jan Maršík

Pokladník: Josef Falta

Hospodář: Jaroslav Maršík

Členové rady: Františka Grimová, Josef Moravec,

                       Antonín Volhejn, Růžena Vacková

Revisoři účtů: Jindřich Ťok, Pavel Baloga

Kolportér: Josef Špelda

Hospodáři k ruce: František Vlach ml.

 

Kde se cvičilo.

U bratra Antonína Maršíka ve stodole nebo na půdě, za dobrého počasí cvičilo žatstvo na dvoře. Když  nastoupil do hostince na Veselce nájemce p. Slezák počalo se cvičiti tam. Ke stavbě vlastního cvičiště došlo později.

stavba orelského cvičiště (výřez pohlednice z roku 1938)

 

6.12.1936 se konal u Vítů první podnik,a to Mikulášská zábava.

7.2.1937 společně s lidovou stranou ples.

28.2.1937 první divadlo u Vítů „Honba za štěstím“

20.6.1937 se Jednota zúčastnila okresního cvičení ve Velkém Poříčí

Stav členstva k 31.12.1937 100 členů

24.července 1938 se konalo první veřejné vystoupení na novém cvičišti

 

Čerpáno z kroniky Orelské Jednoty Zbečník.

 

Slavnostní otevření nového cvičiště

V neděli dne 24. července 1938 prožíval Zbečník opravdu slavnostní chvíle. Vždyť se konalo první orelské cvičení na nově upraveném cvičišti. Byl to opravdu nadlidský úkol upraviti cvičiště tak, jak to dokázali Orlové ve Zbečníku. Jistě mohou býti všem jednotám vzorem. Nestačili bychom ani jmenovati všechny, kteří se přičinili o tento záslužný čin. Jedině Bůh jim bude odměnitelem za to, co učinili pro naši mládež a našeho Orla.

V neděli ráno se konal průvod od Veselky, načež následovala mše sv. na cvičišti, kterou sloužil vdp. Mareček, kooperátor z Hronova, načež následovaly zkoušky. Odpoledne za nádherného počasí, kterého si zbečničtí opravdu plně zasloužili, konal se ještě nádhernější slavnostní průvod od Hronova. Kdo viděl tento průvod, jistě na něj nikdy nezapomene. Orelská jízda zahajovala triumfální pochod, za ní žačky v počtu 150, dále žáci, již bylo 110, dorostenky, dorosti, hasiči, hudba, členky, členi a nekonečný zástup Orlů a Orlic v občanském šatě. Nechceme přehánět, ale nechme mluvit fakta. Celkový průvod pouze Orlů v krojích byl 600. Celý pak průvod na 1000 osob.

V zahradě jsme zřeli všechny známé tváře orelského hnutí, mezi nimi vdp. K. Tomíčka, nadporučíka duch. správy, dále vdp. Janíčka z Úpice, dále pana děkana Mensingera z Hronova, Ferdinanda Pokorného, red. Květů mládí, dále vdp. V. Marečka, bohoslovce Šimka, Klementa Němčíka, faráře z Machova atd.

Když modravé řady Orelstva přišly ke škole, byl položen za zvuků státní hymny věnec k desce padlým vojínům a vzdána čest padlým hrdinům. Po dojití Orlů na cvičiště přivítal všechny starosta zbečnické jednoty br. V. Špelda slovy upřímnými a procítěnými a předal slovo prvnímu řečníkovi vdp. Karlu Tomíčkovi, nadporučíku duchovní zprávy. Tento ve svém vlasteneckém proslovu zdůraznil, že Orlové jsou statečnými obránci své vlasti a zároveň i církve římsko-katolické. Vyzval všechny nekompromisní katolíky k práci a těm, kteří se bojí, pravil, ať jako zbabělci zalezou a alespoň nepřekážejí. Tato jeho slova byla přijata nadšeným potleskem. Jako poslední řečník promluvil člen župní rady br. Koblížek za župu Brynychovu a vyzval všechny k účasti na župním sletě v Hradci Králové.

Po proslovech byly předvedeny jednotlivé cviky. Ačkoliv jsme viděli při mnohých cvičeních  lecjaké provedení, musíme říci, že ve Zbečníku se cvičilo krásně. To jsme nečekali. Nejlépe působilo provedení členských cviků.  Taktéž i mužstvo na bradlech  dlužno pochváliti. I žáci svými hrami překvapili. Dále se konaly závody v běhu na 1 km, které vyhrála jednota Zbečník  a sice br. Josef Lejsal, dále následoval Jar. Vtípil z Hronova a V. Košnar z Úpice. Z dorostenců vyhrál Antonín Středa ze Rtyně. Po cvičení následoval volejbalový zápas, který vyhrála zase jednota zbečnická. S Červeným Kostelcem 2:1 a s Dřevíčem 2:0.

Ke konci dlužno poděkovati všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o jedinečný průběh zbečnického cvičení. K další práci vám přejeme mnoho úspěchů a končíme Zdař Bůh!

Volhejn.

 

Orelská Stráž – věstník Brynychovy župy Orla ČSL Srpen 1938, ročník 11, číslo 8.

 

Statistika jednoty Orla Zbečník v roce 1939

Župa Brynychova, okrsek Hraničářský Náchod

Stav členstva: 91 osob celkem (20 žáků, 13 dorostenců, 25 dospělích cvičících a 33 dospělích necvičících)

Členové místní rady:

Starosta                                Vincenc Špelda                 rolník                      č.p.31

Náměstek starosty                Antonín Maršík                 rolník                      č.p.48

Jednatel                                Jan Maršík                         učitel                      č.p.48

Pokladník                              Josef Falta                        dělník                     č.p.264

Vzdělavatel                           Josef Dresler                     úpravčí                   č.p.288

Náčelník                               Václav Vlach                      kolář                       č.p.28

Náčelnice                              Anna Maršíková                v domácnosti          č.p.48

Vedoucí dorostu                   Jan Maršík                         učitel                      č.p.48

Vedoucí dorostenek              Marie Tillerová                  švadlena                 č.p.264

Vedoucí žáků                        Josef Špelda                      úředník                   č.p.31

Vedoucí žaček                       Marie Špeldová                 v domácnosti          č.p.31