Mach a Fišer

továrna na stroje a slévárna železa, a.s. Hronov

foto (rok 1930)

Byla založena roku 1898 Václavem Fišerem, strýcem nynějšího majitele, který se slévačským mistrem E. Pázlerem najal menší dílny v obci Žabokrkách u Hronova, v nichž zařídili slévárnu šedé litiny pod firmou Pázler & Fišer. Zaměstnávali asi 15 dělníků.

korespondenční lístek (rok 1935)

Roku 1902 vystřídal E. Pázlera Radoslav Mach, otec nynějšího majitele, který tovární objekt koupil. Vedení se pak ujal Alfons Mach a podnik zapsán do obchodního rejstříku pod jménem Mach & Fišer. Vyráběny byly hlavně odlitky pro textilní průmysl , později i opracované součástky.

foto z dílen (rok 1938)

Dnem 1. ledna 1905 V. Fišer z firmy vystoupil a jejím jediným vlastníkem se stal Alfons Mach. Původní výroba odlitků a součástek pro textilní průmysl byla podstatně rozšířena o výrobu transmisí a roku 1910 o výrobu klempířských strojů. Závod byl postupně zvelebován a roku 1913 postavena na přikoupených pozemcích nová moderní slévárna a počet zaměstnanců vzrostl na 80. Světová válka vyřadila vlastníka firmy na dva a půl roku z vůdčí činnosti. Když rozmach a možnosti výroby pro soukromou potřebu v této době ustal, obráběly se náboje, litinové miny a dodávaly se lanové dráhy  k válečným účelům. Nová rušná činnost zahájena po válce: provedeny rekonstrukce a zvětšení všech dílen, které byly technicky moderně vybaveny a postavena nová správní budova. Výrobní program rozšířen na výrobu lisů vřetenových, frikčních, výstředníkových, tažných, na umělé pryskyřice a různých strojů speciálních, potřebných pro zpracování plechu v kovodělných továrnách, vagonkách, automobilkách a továrnách na letadla. Hlavním předmětem výroby se staly lisy a ostatní stroje na zpracování plechu, dovážené předtím z ciziny, jako stroje obrubovací, ohýbací, zakružovací, strojní nůžky, vyrovnávací stroje na plech, speciální stroje na výrobu a uzavírání konservovaných krabic, transportních sudů a jiných obalů plechových atd. Vedle toho firma podržela a zdokonalila výrobu veškerých transmisních zařízení s ložisky kluznými i kuličkovými a má vlastní patent na třecí spojky „Mafi“, chvalně známé a dobře osvědčené. Zavedena též výroba klínových řemenic, které doznaly následkem uspořádání přímých elektrických náhonů velkého upotřebení.

list z katalogu (rok 1938)

 Každoročně jsou prováděny značné investice stavební i ve strojním novodobém  zařízení, takže vzhledem k dokonalým výrobkům je firma dobře zavedena jak v tuzemsku, tak i v zahraničí a patří mezi největší speciální závody tohoto druhu. Od 1. ledna 1939 byla firma přeměněna v akciovou společnost. Nyní zaměstnává na 480 dělníků a úředníků, kterým poskytuje slušný výdělek a spolu s jejich rodinnými příslušníky zajišťuje tak bezpečnou existenci , více než 1000 lidem našeho horského kraje. Na mzdách dělnictva a platech úřednictva se firmou vyplácí přes 6 000 000 K ročně. Poněvadž je závod v postupném rozvoji stává se stále význačnější složkou naší průmyslové oblasti. Firma má stálou prodejní kancelář a sklad strojů v Praze VII., Veletržní palác, telefon 741.41.