Tkalcovna Spiegler

V letech 1879 - 1880 vznikla v Hronově první textilní továrna a to mechanická tkalcovna firmy Spiegler. Počet strojů postupně vzrůstal z původních 120 stavů až na 1440. Před I. světovou válkou zaměstnávala továrna přes 1500 lidí. Po válce pak 1092 dělníků, 76 mistrů a 46 úředníků.

reklamní tisk kolem roku 1900

pohlednice z roku 1910

špitál zřzený ve firmě za první světové války (1914-1918)

špitál zřzený ve firmě za první světové války (1914-1918)

fotopohlednice z roku 1930

hlavičkový papír z roku 1887

firemní obálka s frankotypem z roku 1942

reklama z roku 1946 již pod státní zprávou po znarodnění