Pivovar Hronov

Výrobní družstvo společenstevní pivovar Hronov.

Parostrojní pivovar a sladovna, A. Letz a spol, Hronov.

Pivovar fy Seidl & Grulich, Hronov, komanditní společnost.

pohlednice 1911

V činnosti byl od roku 1909 do roku 1948; 5 000 hl
Také obyvatelé Hronova a jeho okolí se rozhodli zřídit malý městský pivovar: Akce zahájená k vystavení pivovaru v Hronově, zdá se, povede k cíli. Dle mínění odborníků by pivovar s roční výrobou asi 10 až 12 tisíc hektolitrů docela dobře mohl obstáti. Je tu celá řada podmínek zajišťujících prosperování závodu. Zjištěno zvláštním šetřením, že voda je výborná a dobře se hodí k pivovarským účelům. Živnostenské společenstvo (Pivovarní společenstvo s.r.o.) se svým odborem hostinským svolalo schůzi, na které všichni účastníci uvítali myšlenku založení akciového pivovaru v Hronově souhlasem a slíbili nejen podporu dílu tomuto, ale upsali ihned obnosy na akcie. Zakoupení akcií slíbili též někteří sládci. V Hronově a přifařených obcích zkonzumuje se ročně asi 12 tisíc hektolitrů piva, nepočítajíc v to piva plzeňského, a proto lze se nadíti, že podnik bude korunován zdarem.

 

reklama z roku 1911                                          reklama 1926

V roce 1935 se hronovský pivovar umístil dle velikosti výstavu piva na 238. místě v Československu s 3234 hektolitry piva. Z tohoto množství bylo 2298 hl. ležáku a 936 hl. výčepního piva.

foto asi 1930

Pivovar byl dne 1. 1. 1948 znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 21. 6. 1949 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. 4. 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Poslední výstav - únor 1949. Od roku 1949 pouze sladovna.

   

reklama 1946                                                    pivní láhve používané hronovským pivovarem